Op de inhoud en vormgeving van deze website rust auteursrecht en databankenrecht. Stichting Goede Doelen Alkmaar behoudt zich haar auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting Goede Doelen Alkmaar.

Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Goede Doelen Alkmaar via email alkmaar@lokalegoededoelengids.nl

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Stichting Goede Doelen Alkmaar.

Nieuwsbrief Stuur een e-mail Hoofdsite
Volg ons op