Vandaag was het zover! Zo’n 130 Alkmaarse organisaties en initiatieven ontvingen de vooraankondiging voor de inschrijving voor de Goededoelengids Alkmaar.

Deze inschrijving start op 1 augustus 2020. Hierna kunt u de tekst van de vooraankondiging lezen.

 

Alkmaar, 10 juli 2020 


Geacht bestuur,

Graag nodigen wij u uit om vanaf 1 augustus 2020 uw stichting of vereniging aan te melden voor deelname aan de Goede Doelen Gids Alkmaar. Deze brief is een vooraankondiging van de mogelijkheid tot deelname.

Wij benaderen u omdat uw organisatie valt in een van de categorieën die in de gids worden opgenomen, te weten:

A). Buurt en Wijk. B) Kunst en Cultuur. C) Natuur en Milieu. D) Sociaal en Maatschappelijk.

Organisaties die willen deelnemen aan de Goede Doelen Gids Alkmaar dienen aan een aantal criteria te voldoen. Deze criteria zijn vanaf 1 augustus a.s. op de website te lezen. Aan de website van Goede Doelen Gids Alkmaar wordt dit moment hard gewerkt.

Door middel van deze gids brengen wij schenkers van financiële middelen en lokale goede doelen bij elkaar. Het gaat om goede doelen uit de gemeente Alkmaar (de stad en de dorpskernen). De bedoeling is dat het eerste exemplaar van deze gids in de week van 11 januari 2021 wordt overhandigd aan burgemeester van Alkmaar.

Achtergrond

Stichting Goede Doelen Alkmaar is op initiatief van Rotary Alkmaar de Waag ontstaan in december 2019. De stichting richt zich op het versterken van de sociale infrastructuur, duurzaamheid en cohesie in de gemeente Alkmaar. Het doel is om (financiële) ondersteuning te bieden aan lokale goede doelen die bijdragen aan de Alkmaarse samenleving. Het initiatief wordt ondersteund door burgemeester Bruinooge, notaris mevrouw A. Lopez-Brea en de heer prof. dr. Th. Schuyt (VU Amsterdam).

De eerste lokale goede doelen gids in Nederland is gerealiseerd in ’s-Hertogenbosch. Alkmaar is de tweede stad waar dit gebeurt. De opzet en de vormgeving zal dezelfde zijn als die van de Bossche gids.

Jaarlijks wordt in Nederland bijna € 6 miljard geschonken aan goede doelen. Een bedrag dat tot 2020 gestaag groeide. Ongeveer de helft komt van particulieren. Een groot deel wordt geschonken via jaarlijkse schenkingen. Een beperkt maar groeiend deel komt via nalatenschappen. In de komende decennia zullen diverse naoorlogse generaties overlijden. Uit wetenschappelijk onderzoek (de heer prof. dr. R. Bekkers, VU Amsterdam) komt naar voren dat tot 2060 een bedrag van € 2.412 miljard wordt vererfd, waarvan € 106 miljard aan goede doelen. De taxatie voor de gemeente Alkmaar bedraagt € 716 miljoen. Bij de initiatieven in ’s-Hertogenbosch en Alkmaar is de prognose en inzet dat minimaal 10% van de schenkingen aan goede doelen terecht komt bij lokale goede doelen. Voor Alkmaar gaat het dus om minimaal € 71,6 miljoen. De verwachting is dat het na de aanloopfase in Alkmaar zal gaan om € 2 miljoen per jaar.

De Goede Doelen Gids Alkmaar zal als brochure en digitaal verschijnen. De brochure wordt in een kleurenoplage van 2.500 exemplaren uitgegeven. De brochures gaan naar een breed netwerk van belangrijke intermediairs. Het gaat hierbij om het notariaat, banken, uitvaartorganisaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties/initiatieven. De digitale gids zal in januari 2021 op onze website verschijnen. De gegevens op de website worden geactualiseerd zodra daar aanleiding toe is. Een tweede uitgave van de Goede Doelen Gids Alkmaar brochure is voorzien in 2024.

Financiering

Voor de opname in de gids vragen wij een startbijdrage van € 150,- aan organisaties/initiatieven met een begroting 2020 tot en met een ton (€ 100.000,-). Van organisaties met een jaarbegroting boven een ton vragen wij een startbijdrage van € 300,-. Vanaf het tweede jaar wordt per organisatie/initiatief een bijdrage in de lopende kosten van € 50,- per jaar gevraagd.

In de financiering van de gids wordt voorzien door bijdragen van de goede doelen die in de gids zijn opgenomen, sponsoring, fondsbijdragen en bijdragen van Rotary Alkmaar de Waag.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om eventuele vragen die u heeft naar aanleiding van deze vooraankondiging  te beantwoorden. Wij verzoeken u om uw eventuele vragen per e-mail te stellen:

aanmelden-alkmaar@lokalegoededoelengids.nl

Wij hopen dat uw aandacht is getrokken! Houd uw mail in de gaten eind juli, dan volgt de mogelijkheid tot aanmelding voor de Goede Doelen Gids Alkmaar.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Goede Doelen Alkmaar


Monique Hupkes                                           Cees Huisman

secretaris                                                       voorzitter

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Stichting Goede Doelen Alkmaar.

Nieuwsbrief Stuur een e-mail Hoofdsite
Volg ons op