Wat gaat de gemeente, de overheid doen met een schuldenlast die vereffend moet worden als de ergste crisis voorbij is? Keren we dan gedeeltelijk terug naar het eerdere beleid van eerdere bezuinigingsoperaties van eigen bijdragen en marktwerking?

De reeds bekende duale keuze: of overheid of markt? 

Of zal met de sobere jaren die gaan komen de inbreng van particulier initiatief van burgers, fondsen en bedrijven weer een plaats en aandacht krijgen? Zal pluriformiteit van maatschappelijke instituties de basis gaan vormen voor toekomstig beleid? Want één ding is zeker: de overheid kan het niet alleen. Overal ter wereld nemen -door internet en sociale media- maatschappelijke initiatieven en platforms van burgers toe.

Ook voor het realiseren van maatschappelijke doelen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Stichting Goede Doelen Alkmaar.

Nieuwsbrief Stuur een e-mail Hoofdsite
Volg ons op