Zaterdag 2 oktober was het een drukte van belang in Wijkcentrum Mare Nostrum.

Tijdens de 1e Goede Doelen Dag ontmoetten maatschappelijke organisaties en netwerkpartners van de Goededoelengids Alkmaar elkaar. Burgemeester Anja Schouten sprak met enthousiasme over deze gids en complimenteerde Rotary Alkmaar de Waag met het initiatief. Anja Schouten: ‘Het concept Lokale Goede Doelengids is een geweldige vondst”.

Professor René Bekkers (filantropische studies VU Amsterdam) sprak over de Gouden Eeuw van de filantropie. De komende decennia zal in toenemende mate door particulieren en bedrijven worden geschonken aan lokale maatschappelijke organisaties. ‘Samenwerken is belangrijk, de overheid kan het niet alleen’. Cees Huisman van Goede Doelen Alkmaar ging in op de Alkmaarse plannen, zoals de actie ‘December Geefmaand’ en het Goede Doelen Event op 20 maart 2022.

Presentaties van 6 maatschappelijke organisaties

In de Goededoelengids (alkmaar.lokalegoededoelengids.nl) zijn inmiddels 70 maatschappelijke organisaties actief in de gemeente Alkmaar opgenomen.  Zeven van deze organisaties verzorgden krachtige ‘pitches’ en gingen in op vragen van Bente Biesheuvel. Dit leverde een mooi beeld op van de diversiteit van wat Alkmaar te bieden heeft. Junior IOT, Present Alkmaar, Klas op Wielen, het Orgelfestival, Exodus en het Bos der Omarming spraken zich duidelijk uit. De overeenkomst tussen deze zo van elkaar verschillende maatschappelijke organisaties werd helder. Gepassioneerd en met grote inzet zetten zij zich er voor in om Alkmaar samen mooier te maken.

Potentiële schenkers en lokale goede doelen bij elkaar brengen

Als rode draad door het gehele programma, dat onder leiding stond van dagvoorzitter Monique Hupkes, liep het belang om doelen en gevers met elkaar in contact te brengen. Na de start van de Goededoelengids Alkmaar in januari jl. is daar een goed begin mee gemaakt. Inmiddels ontvingen meer dan 20 doelen een schenking voor in totaal een bedrag van € 80.000.

De ambitie van de 70 Alkmaarse organisaties en de stichting Goede Doelen Alkmaar is duidelijk. Zij gaan er in samenwerking voor om hun bekendheid bij particulieren en bedrijven te vergroten. René Bekkers: ‘Tot 2060 komt er zo’n 100 miljard euro beschikbaar voor goede doelen, er liggen kansen voor lokale maatschappelijke organisaties om een deel daarvan naar zich toe te trekken’.

‘We mikken er op dat het de komende tijd schenkingen gaat regenen’

Met een verwijzing naar het herfstige weer kregen alle deelnemers aan de 1e Goede Doelen Dag een fraaie paraplu met Goede Doelen Alkmaar logo mee naar huis. De dagvoorzitter merkte daarbij op dat het de komende maanden schenkingen mag gaan regenen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Stichting Goede Doelen Alkmaar.

Nieuwsbrief Stuur een e-mail Hoofdsite
Volg ons op