GOEDE DOELEN GIDS ALKMAAR
NIEUWSBRIEF NR. 4
6 juli 2020

Voortgang lancering Goededoelengids: vertraging door Covid19-epidemie
Werkgroepen en bestuur van de Goededoelengids Alkmaar hebben, net als de rest van Nederland, moeten inspringen op de Covid19-epidemie. De zorg voor de gezondheid van alle betrokkenen staat uiteraard voorop. Om die reden is de netwerkavond van 24 maart afgelast, hebben bestuur en werkgroepen sindsdien digitaal vergaderd en is ervoor gekozen om enkele deadlines wat op te  schuiven. Het enthousiasme is echter niets minder geworden en er is goede voortgang in de activiteiten op het gebied van logistiek, financiën en communicatie. Wie belangstelling heeft kan het werkdocument d.d. 7
juli 2020 opvragen.
De eerstvolgende netwerkavond wordt gehouden op 3 september 2020 bij Podium Victorie.

Hoogleraar filantropische studies Theo Schuyt, ambassadeur van de Goede Doelen Gids Alkmaar, denkt en helpt mee om dit tot een succes te maken.
Na ambassadeurs Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar en Annamaria Lopez-Brea, notaris te Alkmaar, is er in deze nieuwsbrief aandacht voor betrokken ambassadeur Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU en inwoner van Alkmaar.
“Wat gaat de gemeente, de overheid doen met een schuldenlast die vereffend moet worden als de ergste crisis voorbij is? Keren we dan gedeeltelijk terug naar het oude beleid van eerdere bezuinigingsoperaties van eigen bijdragen en marktwerking? De reeds bekende duale keuze: óf overheid of markt? Of zal met de sobere jaren die gaan komen, de inbreng van particulier initiatief van burgers, fondsen en bedrijven weer een plaats en aandacht krijgen? Zal pluriformiteit van maatschappelijke instituties de basis gaan vormen voor toekomstig beleid? Want één ding is zeker: de overheid kan het niet alleen.
Overal ter wereld nemen – door internet en sociale media – maatschappelijke initiatieven en platforms van burgers toe. Ook voor het realiseren van maatschappelijke  doelen.”

Planning, website, gids en flyer in ontwikkeling. De werkplanning is aangepast aan de gevolgen van Covid19. Zo gaat de website binnenkort life.
Daarmee worden ook lokale goede doelen uitgenodigd om mee te doen. Deze activiteiten waren voor de zomer voorzien. Er is tot op heden voldoende tijd voor het werven van deelnemende goede doelen en financiers. Zo ook voor tekstschrijvers, de vormgever en de drukker. Intussen breidt het netwerk
van geïnteresseerden en betrokkenen zich gestaag uit. Het wordt een mooie gids die mensen zal helpen om keuzes te maken voor schenkingen en legaten.
Aanbieding van de eerste gids is zoals het er nu naar uit ziet gepland in de week van 11 januari 2021.

Resultaten Goede Doelen Gids ‘s Hertogenbosch
Geïnspireerd als wij zijn door de ontwikkelingen in ’s Hertogenbosch, waar de Goede Doelen Gids zijn oorsprong vindt, hebben wij geïnformeerd naar bevindingen over geefgedrag bij leven en na overlijden. René Bekkers van VU Amsterdam, Centrum voor Filantropische studies, vertelt daar het volgende over:
“Al sinds 2005 jaar neemt elk jaar het bedrag dat Nederlanders nalaten aan goede doelen toe. We verwachten dat deze toename de komende jaren doorzet. Lokale goede doelen hebben tot nu toe nog weinig uit nalatenschappen ontvangen, maar de Goede Doelen Gids kan daar verandering in brengen: zo kunnen ook lokale organisaties zich presenteren als doelen die een nalatenschap waard zijn.”

Uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst op 3 september in Podium Victorie
Nu het weer kan wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de netwerk avond op donderdag 3 september a.s. bij Podium Victorie (Pettemerstraat 5, 1823 CW Alkmaar). Inloop vanaf 19.30, netwerk
van 20.00 tot 21.00 uur.
Onderwerpen: aanmeldingen van goede doelen, de Goede Doelen Gids campagne, financiën.
Vanzelfsprekend worden de Covid19 gedragsregels gehanteerd.
Aanmelden voor de netwerkbijeenkomst: cees.at.rotary.dewaag@gmail. com

Nieuwsbrief nr. 5 verschijnt in september 2020. Stichting Goede Doelen Alkmaar

Binnenkort:
https://alkmaar.lokalegoededoelengids.nl/
E-mail: alkmaar@lokalegoededoelengids.nl

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Stichting Goede Doelen Alkmaar.

Nieuwsbrief Stuur een e-mail Hoofdsite
Volg ons op